فیلتر کردن
شهر
همه
ناحیه
همه
نوع
همه
شرایط پرداخت
همه
مساحت (متر2)
اتاق ها
قیمت
تنظیم مجدد همه فیلترها

دارایی ها (1 موارد)

آماده
Dia Lity Topkapı 1

(ALH-901) Dia lity | دیالیتی

سروع از 1383000 ₺

دیالیتی به زندگی تجاری، منطقه ای که در آن واقع شده، عادات، آسایش، معماری و یک روش کامل زندگی آمد تا ایده های "با نام تجاری جدید" ارائه دهد.